Visie

Filosofie van de praktijk: ‘beter voorkomen dan genezen’

In de tandartspraktijk wordt de nadruk gelegd op preventie, dagelijkse mondhygiëne en indien nodig voedingsadvies. Patiënten worden verwittigd en uitgenodigd voor hun jaarlijkse of halfjaarlijkse controle.

Indien behandeling toch nodig blijkt, worden de verschillende opties voorgelegd en besproken met alle voor- en nadelen. En dit steeds in een totaalvisie waarbij functionaliteit en esthetiek vooropstaan.

Met veel geduld en empathie help ik heel erg angstige mensen, zowel kinderen als volwassenen, uiteindelijk over de streep om te blijven komen tot we een mooi resultaat bekomen. Luisteren en het vertrouwen winnen van mijn patiënten is steeds een uitgangspunt.

Tandarts Sophie Vanhulle | Algemeen Tandarts & Protheticus te Roeselare